Waarom 'Gehoorzaam'?

Burgerlijke ongehoorzaamheid is niet ons probleem.jpg

Dinsdag 28 november 2017

In 2015 faciliteerde ik een bijeenkomst waar ik met dertig mensen een kring opstelde. Iedereen kreeg de ruimte om drie minuten te delen over iets dat in hem of haar leefde. Tijdens het luisteren kwam het woord op: gehoorzaam... waar gehoorzamen we toch de hele tijd aan?

Dus toen werd het Gehoorzaam.nu. En Ongehoorzaam.nu. En nu lijkt het Geld Gaat Nooit Over Geld te worden.

Wordt vervolgd.