0. Inleiding

Mijn onderzoek begon toen ik met interesse ging kijken naar de vraag “Wat betekent geld nou écht voor me?”

Waar ik eerder op zoek was naar een sluitend antwoord werd ik nu benieuwd. Wat ik vervolgens vond ging dieper dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Ik ging zien hoe geld ons raakt in de kern van ons bestaan, vaak op manieren waar we geen weet van hebben. Mijn worsteling begon plek te maken voor begrip. En in dat begrip vond ik een sleutel tot bevrijding.

Het onderzoek is niet klaar. Ik heb geen sluitende antwoorden, ik blijf ontdekken en ik ben boven alles gelukkig nog steeds hartstikke mens. Wel voel ik enorm me gesterkt en dichter bij écht leven door wat ik heb gevonden. 

Inzicht over geld, het systeem waarbinnen geld beweegt en hoe wij daarin bewegen heeft me meer helderheid gegeven over wie ik ben, hoe ik me tot de wereld verhoud en waar ik me door laat bewegen. Ik vind het leuk en inspirerend om daarover te delen. Het voelt goed om te doen. Het voedt mij om het te doen. Ik hoop dat het jou ook helpt je weg vrij te maken voor wat goed en juist voelt.

Wat nu volgt gaat over een economie van verbinding. Een economie waarin we de relatie met onszelf, met onze gaven en met onze wereld kunnen herstellen. Een economie die werkelijkheid wordt zodra we die zelf gaan leven. Je vindt filmpjes, onalledaagse denkers en mijn eigen ervaringen. Ik kijk vooruit naar waar we heen kunnen gaan en eindig bij waar het begint: hier, nu, bij onszelf. 

Maar ik ga van start op de Wibautstraat in Amsterdam, bij bakker Hartog.


> Verder naar 1. De aanleiding
<> Naar het overzicht