Portugal sunrise 2.jpg
 

Geven voor de verandering
 

Ik weet inmiddels dat ik geld niet nodig heb om mijn roeping te volgen. Wat ik nodig heb is dat ik mezelf geeft aan wat mij van binnenuit roept én dat ik voor mezelf zorg, met respect voor mijn medemens en de aarde.

Wát ik in die zorg ook doe of laat; geld is een weg en niet . Dit durven zien maakt oneindig veel mogelijk.

Dienstbaar zijn aan de wereld.png

Ben ik met deze kennis geboren? Ik denk het wel. Maar dat denk ik nog niet zo lang.

Leef en handel ik altijd in vrijheid naar deze kennis? Nee. Want je roeping volgen en geld 'verdienen' en dat samen in één zin? Ik ken de spanning heel goed. En hoeft niet per se negatief te zijn — mits ik er naar durf te kijken.

Op deze pagina vind je:


 
 

Geven, werken, leven

In 2014, ruim een jaar na de start van mijn onderzoek naar geld, beleefde ik een eureka-moment. Ineens voelde ik tot in m'n botten: 'Ik ga mijn talenten niet meer binnenhouden tot iemand ze van me koopt; ik ga ze vrijelijk delen.'

Op mijn blog en in Geld Gaat Nooit Over Geld lees je over de reis naar en vanaf dat moment; hieronder waar ik nu sta.

Geven, werken, leven

Wat ik geld wil laten zijn

1. Geen blijk van waarde of 'verdienste'. Daarvoor staat onze 'normale' omgang met geld te ver af van wat ons helpt, vervult en leven geeft.

2. Wél een deur naar de wereld die in ons hart klopt.

 • Een positieve, verbindende en opbouwende in plaats van een beklemmende, verwijderende en afbrekende kracht.

 • Een talisman voor mogelijkheid en creativiteit in plaats van 'moeten' en 'kan anders niet'.

 • Een uiting van waardering, dankbaarheid en zelfs van liefde in plaats van 'meer voor jou is minder voor mij'.

 • En dit alles in zowel geven als in ontvangen.

Van Geld naar liefde.jpg

Hoe ik hier betekenis aan geef

1. Ik hanteer geen vaste prijzen meer voor wat ik doe. Want hoe kan ik voor jou  bepalen wat ik jou waard ben? En als wij elkaar écht ontmoeten, wie geeft en wie ontvangt er dan? En is er dan nog een verschil tussen werk en privé? Ik zie het niet meer.

Ik wil tarieven ook niet meer in de weg zetten van mijn vermogen om te geven en jouw mogelijkheid om daarin te delen. Dus wanneer ik geld in de vergelijking zet, doe ik dat als uitnodiging: 'Geef vanuit je hart wat kloppend en liefdevol voelt, met zorg voor mij, voor jezelf en voor de mensen die na jou komen, net zoals de mensen die voor jou kwamen dat deden.'

Soms geef ik een richtlijn, soms hanteer ik een commitment-bijdrage vooraf en soms laat ik het helemaal open. In alle gevallen wil ik dat mijn werk voor iedereen een brug dichtbij is, ook als een commitment-bijdrage een brug te ver is. Waar een wens is, is een weg.


2. Ik oefen met ruilen, geven en ontvangen wat en wanneer kloppend voelt — 'Ja' omdat ik 'ja' voel en 'nee' omdat ik 'nee voel', onafhankelijk van wie ik tegenover me heb en onafhankelijk van mijn of zijn of haar (financiële) situatie — en leer vallend en opstaand om tot in de kleinste dingen te handelen vanuit liefde in plaats vanuit angst.

 

Hoe dit mij en ons uitdaagt

Nogal. Want het is nog niet normaal om onze natuurlijke stroom vrij te waren van 'ja maar'. En het is nog niet normaal om te denken en handelen vanuit 'meer voor jou is meer voor mij'.

'Meer voor jou is minder voor mij' zit diep in onze maatschappij verankerd, en daarmee diep in onze psyche. 'Ik wil wel maar ik kan niet' omdat 'straks' en 'wat nou als...', voert vaak en heel subtiel het woord. Omgekeerd: ontvangen wat ons gegeven wordt, zonder meteen iets terug te moeten of willen doen, 'mag' en 'kan' en 'hoort' eigenlijk niet.

Want de balans moet kloppen. En ons idee van balans hangt vaak aan meetbare prestaties en cijfers en 'waarde'.

Maar de verbinding en vreugde die ik met anderen meemaak, wanneer we bereid zijn om onszelf en onze patronen voor de spiegel te zetten, om elkaar eerlijk te ontmoeten, om onze verhouding met geld — en daarmee die met onszelf, elkaar en de wereld — in het licht te zetten...

Mama mia.

 

Blogposts en video's ter inspiratie:

 • Wat leven zonder geld met ons kan doen, plus een antwoord op de vraag: ‘Hoe scheppen wij een wereld waar geld zo functioneert dat mensen het werk kunnen doen dat hen in het diepste van hun ziel vervult en waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien?’ (blogpost van Louis Böhtlingk).

 • Elke euro kan een verschil maken: prachtig video-interview met Louis Böhtlingk (4 minuten).


 
 

Een onvoorwaardelijke basis?

 
Een onvoorwaardelijke basis?
 

Ik kan het volgen van mijn roeping niet scheiden van zorg en respect. Deze elementen elkaar nodig, voeden elkaar, zijn één. En ze gaan niet alleen over mij of misschien over jou: ze gaan over ons allemaal.

Jij hebt net als ieder ander mens het recht om te doen waarvoor je bedoeld bent en daarmee in je levensonderhoud te voorzien. En of dit 'onvoorwaardelijke basisinkomen' je nou toekomt in de vorm van geld, een stuk grond, voeding, kleding, werk dat je gelukkig maakt of een dak boven je hoofd: jij verdient het net als iedereen om in vrijheid te leven op een aarde die van niemand is — niet om dat leven elke dag opnieuw te moeten kopen.

Ik werk op mijn eigen beste manier aan een wereld waarin deze vrijheid vanzelfsprekend is. Ik ontmoet levende voorbeelden die mij brandstof geven, pluis uit en ontwar wat volgens mij niet klopt, en sta en ga voor een nieuw ’normaal’. Samen met andere mensen die ook durven om het niet te weten.

Ondertussen en ook daarna zie ik vrijheid maar op één plek beginnen: bij mij, bij jou, bij ons.

Een basisinkomen begint bij ons

Zorg voor onszelf, voor elkaar en voor de aarde is aan ons, of we dit nou leuk vinden of niet. Ik vind dit best wel leuk.

Wij hebben allemaal onze eigen talenten en gaven en die maken ons allemaal even waardevol. Ieder van ons kan op z'n eigen beste manier bijdragen aan een wereld die voor iedereen werkt, zonder zichzelf weg te geven.

Maar door te zeggen 'Ik doe wat ik leuk vind; zorgen jullie maar voor eten, kleding en onderdak', schuif ik de zorg voor mijn basisbehoeftes nogal makkelijk door naar jou of anderen. Dat is fraai noch behulpzaam.

Dus wat te doen?

Ik onderzoek hoe het is om een deel van mijn tijd te geven aan een basis die niet alleen over geld gaat en wel over de basis waar we allemaal behoefte aan hebben.

Ik houd van fysiek werk. Ik houd van dingen groeien, koken, bouwen, creëren. Ik kan mijn handen in de aarde steken, een hamer oppakken en een dak maken, zorgen voor mijn kind of een zieke naaste, en/of (h)eerlijk, aandachtig, gezond eten bereiden. En als ik dat niet kan, kan ik het leren.

Nou is het niet iedereen gegeven om fysiek en actief zorg te dragen voor een deel van de basis. Maar niks maakt ons minder waard. Samen zie ik ons als een magische puzzel vol stukjes die samenvallen tot iets onvoorstelbaar moois.

En daarin zie ik ons allemaal een natuurlijke plek innemen die van binnenuit klopt, aan onze mouw trekt, niet loslaat en allesbehalve vast staat.

Volgens mij vraagt deze plek maar één ding: dat wij er eerlijk naar worden. Vanaf dat moment kan de wereld waar we het liefste in leven alleen maar volgen.

En hoe vaak het ook anders lijkt te zijn, ik zie geen schaarste meer. Ik zie meer dan genoeg voor iedereen. Plus hoe goed we zijn geworden in overvloed dom verdelen en opstapelen en vasthouden.

Een basisinkomen geeft geen garantie voor een rechtvaardige en duurzame verdeling van onze gezamenlijke rijkdom. Het kan ons wél de rust en ruimte geven om die rijkdom positief en creatief in te zetten voor een nieuwe aarde.


Verdere inspiratie:

Filmfragment “explosie” uit Marco Bagni — Chasing Space

Filmfragment “explosie” uit Marco Bagni — Chasing Space


 
 

Bijdragen

Bijdragen aan een mooiere wereld vanuit onze talenten

Als mijn rammelen aan de fundamenten van 'normaal' je raken, inspireren of sterken, en je wilt mij steunen, nou dan kan dat natuurlijk.

Elke bijdrage — groot of klein, éénmalig of periodiek, in geld of in natura of in eerlijkheid— is mij even waardevol.

Om je een handvat te geven vind je hieronder:

 • Wat ik voor me zie

 • Stappen die ik nu zet

 • Mijn behoeftes en wensen

 • Hoe je kunt bijdragen

 • De keizachte cijfers

Wat ik voor me zie

1. Dat Geld Gaat Nooit Over Geld voltooid, gedirigeerd en ontworpen is. Dat een tweede crowdfunding-campagne (over de eerste ‘onsuccesvolle’ campagne lees je hier) heeft gezorgd voor ontwerp, druk en verzending van ruim 2000 boeken.

2. Dat Geld Gaat Nooit Over Geld gedrukt en digitaal mensen, klaslokalen, bedrijven en overheden bereikt, een bron van inspiratie is voor en brandstof geeft aan de wereld die in ons hart klopt. Dat een Engelse vertaling van het boek in de maak is, eveneens online gratis beschikbaar en te koop als papieren versie/e-book. Dat Oprah vraagt of ik bij haar in de show wil. En dat ik over dat laatste nog even moet nadenken.

3. Dat mijn vriendin Ilse en ik — en de kleine die momenteel op komst is — verhuisd zijn naar een plek buiten de stad. Dat we ieder in onze eigen pipowagen, yurt of zelfgebouwde tiny house wonen, dicht bij elkaar en soms in onze eigen ruimte. Dat wij samen met een groep mensen een stuk aarde beheren, beschermen en tot leven brengen. Dat we in het experiment ontdekken en delen wat het betekent om samen en met de natuur te leven. Dat dit stuk aarde een haven is voor mensen groot, klein, jong en oud om zichzelf te sterken in wie ze zijn en wat hen beweegt.

Stappen die ik nu zet

1. Ik werk momenteel met een redacteur en een groepje meelezers aan de voltooiing van mijn boek. Of ik met een uitgever ga samenwerken weet ik nog niet. Ik denk het eigenlijk niet want ik word rete-enthousiast van het idee dit boek tot het eind dichtbij te houden en te co-creëren. Maar wie weet… Een deel van het manuscript ligt bij uitgeverij DasMag. Meer over de keuzes die ik hierin maak — en maakte tijdens mijn eerste crowdfunding-campagne — lees je in 'Ja maar Mundo, 60.000 euro? Holy cráp wat veel!

2. Ik breng mensen bij elkaar die dezelfde droom delen als ik, om onszelf en elkaar te ontmoeten, om uit te wisselen wat we voor ons zien en een organische beweging te laten ontstaan richting samenleving met de natuur.

Bijdragen aan de wereld waarin we het liefste willen leven

Mijn behoeftes en wensen

 • Taal-fetisjisten die in de laatste redactiefase van Geld Gaat Nooit Over Geld twee keer vijfduizend woorden willen checken op alles dt en punt-komma.

 • Mensen die mijn tweede crowdfunding-campagne in woord en/of daad willen steunen.

 • Een inkomen van i.i.g. €1500 per maand, om met mijn huidige leven in en om Amsterdam te voorzien in mijn basis-behoeftes, om bij te dragen aan die van Ilse en onze komende kleine, en om mensen, initiatieven en crowdfunding-campagnes die mij raken en helpen, financieel te waarderen en steunen.

Hoe je kunt bijdragen

 • Door te delen wat je op deze website vindt. Wat jou inspireert kan anderen ook brandstof geven.

 • Door contact op te nemen als één van mijn behoeftes en wensen je prikkelt, of als je zelf ideeën hebt.

 • Door te komen proeven bij Idéfix en — als wat wij doen jou voedt — het voort te zeggen.

 • Met een directe of belasting-aftrekbare gift aan mijn basis en voor de mensen met wie ik samenwerk. Je kunt dit éénmalig of periodiek doen, anoniem of in naam. Details en rekeningnummers vind je hier; meer over waar ik financieel sta, vind je hieronder.

 

De keizachte cijfers

> Persoonlijk
Mijn inkomsten blijven momenteel (augustus 2018) achter bij de basis die ik mezelf en de mensen met wie ik samenwerk gun. Over mijn uitgaven kan ik alleen precies zijn door mijn tijd te verdoen met cijfergeneuzel, dus ik houd alleen de basis-uitgaven bij. Deze uitgaven betreffen: wonen, zorg, beweging en persoonlijke ontwikkeling, ruimtes voor workshops en bijeenkomsten, IT (o.a. telefoon en website) en boekhouding door Nigel en Thijs.

Details vind je in deze spreadsheet die ik elk kwartaal bijwerk.

> Geld Gaat Nooit Over Geld
Het ontwerp, de druk en verzending van het fysieke boek Geld Gaat Nooit Over Geld wil ik financieren met een tweede crowdfunding-campagne op voordekunst.nl. Een voorlopige begroting vind je hier. Over de keuzes die ik hierin maak — en maakte tijdens mijn eerste crowdfunding-campagne — lees je in 'Ja maar Mundo, 60.000 euro? Holy cráp wat veel!’

De keizachte cijfers

Verder heb ik een eerste schatting gemaakt van wat ik andere mensen met wie ik samenwerk graag wil geven. Hieronder vallen Toon van de Put (die mij hielp met een eerste redactieslag), Roy van Kessel (die als eindredacteur optreedt), de persoon met wie ik de video-serie 'Wat ze ons niet vertellen tijdens de economieles' ga uitbreiden (ik heb nog geen idee wie dat is), de notaris met wiens hulp ik de stichting Astronauts on Earth zal oprichten (idem) plus Nigel en Thijs voor het administratie- en boekhoudwerk dat zij voor de stichting zullen verrichten. Details vind je in deze spreadsheet.